baybek

Thursday, June 24, 2004

حماسه حضور در سالروز تولد بابك خرمدين


صداى اورميه


روزهاي پنج شنبه و جمعه هفته دوم تيرماه هر سال ( امسال 12 و 13 تير ) به مناسبت سالروز تولد بابك خرمدين بزرگترين همايش ملي آذربايجان در قلعه بابك برگزار مي شود اين همايش عظيم فرهنگي ، اجتماعي و سياسي طي سال هاي اخير بنا به نياز زمان به سرعت رشد و گسترش يافته و اكنون به صورت يك رسم و آئين؛ همه ساله در ميان آذربايجانيان با شكوه فراواني گرامي داشته مي شود .


حضور صدها هزار نفري و خود جوش مردم در اين روز و نظم و انضباطي كه در آن مشاهده مي شود مثال زدني است . هر كس، هر گروه و هر شهري به نوعي سعي مي كنند با دست پر در اين همايش حضور يابند . قوشاچايلي ها را مي بيني كه همگي به ياد سرخ جامگان لباس سرخ پوشيده و پيشاني بند » ياشاسين آذربايجان « بسته اند . خياوي ها با لباس هاي متحد، عكس قهرمانان آذربايجان را در گوشه پيراهن ها و روي قلبشان زده اند. شب هنگام اورمويها با روشن ساختن آتشي عظيم، با سرود » ياشا ، ياشا آذربايجان « شور مي آفرينند. عاشق ها سازهاي بي جان را به صدا در مي آورند و با سوز سينه هايشان به آن روح مي بخشند و خلاصه در هر گوشه اي محفلي برپاست . گردهمايي ها ، سخنراني ها ، سرودن اشعار و ترانه هاي ملي ، پخش ، فروش و نمايش كتب ، نشريات و عكس هاي مربوط به آذربايجان پر رونق است . اخبار ، حرف و حديث هاي مهم روز بحث هاي اجتماعي - سياسي جوانان ، دانشجويان و در كل مردم آذربايجان را تشكيل مي دهد .


هر سال كه مي گذرد شاهد رشد و بالندگي ، تكوين و تكميل اين مراسم هستيم ضمن اينكه پويايي و به روز بودن آن هر سال براي خود پيام و جذابيت خاصي را دارد و مي توان گفت كه هفته دوم تيرماه هر سال تولدي ديگر و حضوري ديگر است . با اين همه ، انعكاس اين رخداد بزرگ از محافل به اصطلاح معتبر و رسمي قابل تأمل است ! در كل صدا و سيما و ابر روزنامه هاي چپي و راست مركز سياست بايكوت خبري را دنبال مي كنند و در مقابل اطلاع رساني و تفاسير مطبوعات محلي و محافل داخلي و خارجي اگر بخواهند چند كلمه اي را بر زبان آورند، از آن به عنوان » تجمع ناسيوناليست هاي افراطي آذربايجان براي انجام اعمال خلاف شرع « ياد مي كنند ! ( مثلاً روزنامه جمهوري اسلامي سال گذشته و روز دوشنبه 19 خردادماه جاري ) و يا در بهترين حالت ممكن صدا و سيما گزارش كوتاهي بعنوان » گردش دوستداران محيط زيست در طبيعت كليبر !« پخش مي كند . حال اين سئوال در اذهان مانده است كه واقعاً چه كساني و چرا از آگاهي و بيداري مردم آذربايجان مي ترسند ؟ هدف از بايكوت و تحريف اخبار چيست؟ آيا هويت طلبي خلاف شرع است؟ و هزاران آيا و چراي ديگر كه مطمئناً بي پاسخ بوده و خواهد ماند ! ما هم ناچار از آن بزرگ مردان فرهنگ و عالمان دهر مي گذريم اما با ايمان راسخ به حركت مقدس خود تا حصول خواست هاي فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ادامه مي دهيم با اعتقاد به اينكه » حق گرفتني است نه دادني ، با محور قرار دادن دانايي و آگاهي به گسترش بيداري شعور مردمي در آذربايجان مي كوشيم. لذا با حفظ شرافت انساني، ايراني و آذربايجاني، با زبان سرخ و گوياي دردهاي مردم آذربايجان و با الهام از بابك خرمدين ، با رويي سرخ و صدايي بلند و شفاف مي گوييم :


- كساني كه اراده خداوند را مبني بر گونه گوني اقوام بشري ناديده مي گيرند ، يا مغرض هستند يا جاهل . از جمله اينان كساني هستند كه » حق دار بودن اقوام مختلف كشور را به اختلافات و جنگ قومي تفسير مي كنند . زمان پندارهاي طاغوتي و استبدادي » يك كشور ، يك شاه ، يك زبان« ! سپري شده است و حاميان و عاملان آن تئوري متحجرانه به زباله داني تاريخ ييوسته اند . بياييد به جاي تز قوم برتر، واقعيت كثير الملله بودن ايران عزيز را بپذيرم و براي مليت هاي مختلف حقوق مادي و معنوي برابر قائل شويم . پلوراليسم فرهنگي ، اجتماعي و سياسي را باور كنيم و وحدت در كثرت را ياد بگيريم.


ما بر طبق قواعد اسلامي و انساني حق رسميت يافتن قانوني فرهنگ و زبان خود را داريم .


- تبعيض آشكار در توسعه اقتصادي بين استان هاي ترك نشين و فارس نشين را بر نمي تابيم و خواستار توسعه متوازن در همه نقاط كشور هستيم .


- با شعار » ايران فقط تهران نيست ، تمركز زدايي را در عمل مي خواهيم از آن نظر طرح تقسيم كشور به ده دولت كوچك و ايالت به شرط دادن اختيارات كافي فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي به هر ايالت گامي جدي و عملي مي باشد در واقع تنها با پياده كردن نوعي سيستم فدرالي در كشور كثير المله ايران مي توان اصول تمركز زدايي را عملي كرد .


- فيلم ها و سريال هاي توهين آميز صدا وسيما عادت زشت يا به عبارت علمي ساديسم صدا و سيما هستند كه احساسات و شرف ملي را در آذربايجان هر روز جريحه دارتر از روز پيش مي كنند . طنز و تمسخر دو مقوله تمسخر هستند . از هيئت نظارت بر عملكرد صدا و سيما مي خواهيم در كنار رسيدگي به تخلفات مالي و سياسي آن سازمان ، شكايات مردم ترك زبان را نيز پيگيري كنند با اينكه مي دانيم نه صدا و سيما و نه مجلس و نه دولت با توجه به مشغله هاي كلان كشوري براي رسيدگي به خرده مسائل و مشكلات خرده فرهنگ ها وقت ندارند !


- در گردهمايي بي تكلف مردمي ، گراميداشت مراسم يادبود قهرمانان ملي ، كنگره هاي دانشجويي و انتشار مطبوعات به زبان تركي و در كل در فعاليت هاي فرهنگي ، اجتماعي و سياسي كه با محدوديت ها و مانع تراشي هاي دستگاه هاي دولتي مواجه هستيم ، ضمن اعلام انزجار از اين اعمال ناشايست، خواستار آزادي هاي مصرح در قانون اساسي براي برپايي همايش هاي فرهنگي - اجتماعي و حتي ميتينگ هاي سياسي هستيم .


- بر طبق تجربيات و شواهد عيني ادعا داريم كه قدرت هاي سياسي كلان كشوري هيچ گاه نتوانسته اند دردهاي مناطق را درك كنند . رژيم سلطنتي ، ملي - مذهبي ها ، چپ و راست انقلابي هر كدام به نوعي در اين مورد نقطه ضعف نشان داده اند. تحليل و تفسير موضوعي اين ادعا فرصتي فراختر مي طلبد اما وجه مشترك اينكه بدليل تشكيل قدرت بالا دست بر اساس يك ايدئولوژي خاص نسخه پيچي سليقه اي معين و از پيش صادر شده براي همه آحاد جامعه ، تشخيص دردهاي مختلف جامعه بزرگ ايران صحيح صورت نمي گيرد .


بنابر اين منافع و سعادت آذربايجاني ايجاب مي كند كه به احزاب ، جمعيت ها و قدرت هاي خود متطقه توجه نشان داد . اين نيروها با محور قرار دادن و تمركز بر روي مسائل منطقه خود طبيعي است كه بر موضوعات كشوري و جهاني نيز احاطه خواهند داشت . توجه به اين ، از طرف مسئولين نظام و فعالين اجتماعي ضمن اينكه جنش مدني آذربايجان را تعريف ، ساماندهي ، هدفدار و مهمتر از همه پاسخگو مي كند، سوء تفاهمات را نيز رفع خواهد كرد .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home